Rss

Vara engagerad i en förening

Det är inte alls ovanligt att vi är engagerade i någon form av förening i Sverige, det kan vara för barnens räkning i någon idrottsförening eller annan förening som vi känner starkt för.

Många är också med i en bostadsrättsförening om man köpt sig en lägenhet, där är det viktigt att man är medveten om vad som kan uppstå och vilket ansvar man har som boende i en bostadsrätt. Det är viktigt att man engagerar sig i den förening som man är medlem i, även om man inte sitter med i styrelsen eller har andra uppdrag så är det din rätt som medlem att göra din röst hörd på årsstämmor och andra sammankomster som föreningen anordnar.

Alla föreningar är beroende av sina medlemmar och att man är med då föreningen anordnar något. Årsstämman eller årsmötet är det absolut viktigaste då det ska väljas vilken styrelse som ska sitta kommande år och att ge styrelsen ansvarsfrihet för det år som gott. Om något inte är som det ska så är det på årsmötet sådan saker ska tas upp. Man kan skicka in en skrivelse till styrelsen innan och meddela om den frågeställning eller förslag som man har.

Det finns en klar fördel att sitta med i den styrelse som väljs för en bostadsrättsförening. Det är klart att det kan vara tungt att efter en hård arbetsdag måste sätta sig i något möte för att det finns störande grannar eller annat som måste gås igenom. Men det kan också vara givande att få vara med och fatta viktiga beslut för den förening som man bor i.