Rss

Sluta arbeta som företagare

shutterstock_323601689

Alla som driver företag bör har en grundläggande förståelse för vad som sker när man väljer att sluta. Detta kan bero på att man går i pension, säljer företaget, överlåter det till någon annan, ansöker om konkurs eller liknande.

Arbetar man som enskild näringsidkare och tänker lägga ned sin verksamhet av en anledning eller annan så är processen ganska enkel. Avveckling sker genom avregistrering hos Bolagsverket, dett kan man antingen göra genom Verksamt.se eller genom att skriva ut och fylla i Bolagsverkets blankett om avregistrering. Vilken metod man än väljer så kostar detta inget. Dock innan verksamheten är helt avslutad måste företagets alla tillgångar vara sålda och inga skulder får vara obetalda.

Om man istället driver ett aktiebolag blir processen mer komplicerad, man kan inte bara själv lägga ned det och Bolagsverket kan inte bara avregistrera det. Av denna anledning är det många som anlitar andra företag att sköta denna process åt dem. Innan detta är helt slutförd så måste man varje år fortsätta att skicka in en årsredovisning.

Har man istället planer på att överlåta sitt företag till en ny ägare, som till exempel till sin son eller dotter, så behöver man som enskild näringsidkare fylla i blanketten ändra näringsidkare och skicka in. Men igen så är det inte så enkelt om man har ett aktiebolag. Hur detta går till i detalj kan man läsa mer om på en av verksamt.ses undersidor.

När man är införstådd i vad som egentligen involverar ett avslutande av företaget kan man mycket bättre planera för eventualiteter och på så sätt göra det tydligt för alla hur saker och ting ska gå till väga utifall att en olycka skulle ske och man inte längre kan överse processen själv. Det är också rekommenderat att man skriver i sitt testamente hur allt ska fördelas om företaget ska överlåtas och inte läggas ned.

Comments are closed.