Rss

Motverka vintermörkret på kontoret

Även i de sydligaste delarna av landet kan det bli så lite som 7 timmar med sol under den mörkaste tiden på vintern. Detta är nog för att de flesta ska missa praktiskt taget all soltid på grund av arbete. Att se till att så många som möjligt kan få tillgång till naturligt solljus under vintern är därför en bra satsning.

Solens inverkan på vårt humör och vår energinivå är känt sedan länge. Det har estimerats att omkring hälften av alla svenskar drabbas av vintertrötthet och det har inte gjorts några omfattande satsningar för att motverka detta på arbetsplatser.

Något alla arbetsledare kan och bör göra är att uppmana personalen att ta sig ut på sin lunchrast och ta en promenad. Även om det bara är lite sol de får kan det göra skillnad om de gör det regelbundet.

Att se över arbetsplatsens utformning är också viktigt. Alla som sitter sex meter eller längre från ett fönster få inget solljus överhuvudtaget under dagen. Och vanligt belysning kan bara kompensera så mycket.

Ett ljusrum kan dock vara något man kan sätta upp på arbetsplatsen. Vad man behöver är ett par ljusterapilampor i ett rum med vit inredning. Anställda som kan få sätta sig där och arbete i 30 minuter kan se stor förbättring.

En av de nyaste lösningarna på problemet med ljusspridning är ett system utvecklat av det svenska företaget Parans där man installerar solfångare på byggnadens tak och leder det med fiberoptik till praktiskt taget vilket rum som helst. På så sätt kan även de som vistas på källarplan få solljus direkt.

Frågan om solljus på arbetsplatser har varit en allt mer viktig fråga på Arbetsmiljöverket och vi kan hoppas på att se ökat intresse från både fler arbetsgivare och myndigheter. Utan större insatser från dessa områden kommer vi fortsätta att se människor påverkas negativt av bristen av solljus under vintermånaderna.