Rss

Hållbart företagande

Hållbart företagande handlar om att företag arbetar för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Genom att driva företaget hållbart skapar du ny affärsmöjligheter, förbättrar konkurrenskraften och använder dina resurser effektivare.

Resurser

Genom att på ett smart sätt använda dina resurser och tänka på konsekvenserna så minskar du kostnaderna. Exempelvis kan du minska miljöpåverkan genom att använda mindre papper och resa mindre i jobbet.

Konkurrens

Om du tydligt påvisar fördelarna med att köpa dina produkter genom att till exempel påvisa att dina importerade varor är rättvisemärkta, du eller ditt företag gör en insats för samhället där du verkar, dina varor gör en mindre miljöpåverkan än andra konkurrenter.

Affärsmöjligheter

Miljömedvetenheten har ökat hos kunderna i takt med att tekniken utvecklas. Där kan vi se exempel som att produkter nu mera övergått till tjänster. Du kan lyssna på streamade böcker i stället för att köpa en pappersbok och sparar på så vis på naturen. Bilpoolen är också ett jätte bra exempel på den hållbara utvecklingen, där man i stället för att köpa en egen bil nyttjar bilpoolen.