Rss

Ha fordon i företaget

Det är ju många företagare som tar bilen eller något annat fordon in till jobbet, och för de flesta bilister handlar det ju då om privatägd bil. Här tänkte vi titta lite närmare på idén att ha bilen, eller något annat fordon för den delen, i företaget istället.

Bilen är så klar det vanligaste, men det är inte det enda fordon som företaget kan äga istället för att äga dem som privatperson. Det finns även de som väljer att ha saker som tjänstecyklar i företaget. Mer om detta här. Väljer vi dock bil som exempel kommer man bland annat kunna dra av alla kostnader, både löpande kostnader för driften av bilen och värdeminskningen, om bilen ägs eller hyrs av företaget. Använder man dock även bilen i privat syfte kommer man behöva skatta för ett viss förmånsvärde.

Förmånsvärdet grundas på två faktorer:

  • prisbasbeloppet
  • nybilspriset

Nybilspriset består i sin tur av både en prisdel och en räntedel.

Om företaget betalar drivmedlet av privat körning får man värdera denna förmån till 120 % av marknadsvärdet för det drivmedel som används. Kan man inte visa upp hur mycket som är tjänstekörning respektive privatkörning kommer man beskattas 120 % av marknadsvärdet för utgiften av allt drivmedel som köpts. Vilket ju gör det fördelaktigt att föra en körjournal.

Betalar man istället drivmedlet själv kan man dra av 9,50 kr för varje mil man kört i tjänstesyfte. Detta blir dock endast 6,50 kr om bilen går på diesel. Man måste dock kunna styrka alla reseräkningar som inkluderar uppgifter som antalet min och ändamål för resorna.

Att äga bilen privat eller låta den ägas av företaget kan vara väldigt situationsberoende vilket som egentligen är mest fördelaktigt. Det går inte att göra en generalisering och säga att en alltid är bättre än den andra.