Rss

Archives for : Tips

Motverka vintermörkret på kontoret

Även i de sydligaste delarna av landet kan det bli så lite som 7 timmar med sol under den mörkaste tiden på vintern. Detta är nog för att de flesta ska missa praktiskt taget all soltid på grund av arbete. Att se till att så många som möjligt kan få tillgång till naturligt solljus under vintern är därför en bra satsning.

Solens inverkan på vårt humör och vår energinivå är känt sedan länge. Det har estimerats att omkring hälften av alla svenskar drabbas av vintertrötthet och det har inte gjorts några omfattande satsningar för att motverka detta på arbetsplatser.

Något alla arbetsledare kan och bör göra är att uppmana personalen att ta sig ut på sin lunchrast och ta en promenad. Även om det bara är lite sol de får kan det göra skillnad om de gör det regelbundet.

Att se över arbetsplatsens utformning är också viktigt. Alla som sitter sex meter eller längre från ett fönster få inget solljus överhuvudtaget under dagen. Och vanligt belysning kan bara kompensera så mycket.

Ett ljusrum kan dock vara något man kan sätta upp på arbetsplatsen. Vad man behöver är ett par ljusterapilampor i ett rum med vit inredning. Anställda som kan få sätta sig där och arbete i 30 minuter kan se stor förbättring.

En av de nyaste lösningarna på problemet med ljusspridning är ett system utvecklat av det svenska företaget Parans där man installerar solfångare på byggnadens tak och leder det med fiberoptik till praktiskt taget vilket rum som helst. På så sätt kan även de som vistas på källarplan få solljus direkt.

Frågan om solljus på arbetsplatser har varit en allt mer viktig fråga på Arbetsmiljöverket och vi kan hoppas på att se ökat intresse från både fler arbetsgivare och myndigheter. Utan större insatser från dessa områden kommer vi fortsätta att se människor påverkas negativt av bristen av solljus under vintermånaderna.

Att stärka sitt varumärke

Som företag så är ditt varumärke viktigt att stärka på alla sätt och vis. Det är det som kommer att förknippas med den verksamhet du arbetar med. Det brukar parats om att bygga upp sitt brand kring olika saker som berör företaget.

Att välja företagsnamn

Som företag så väljer man ofast ett namn på sitt företag som man vill förknippas med. Redan här är det viktigt att tänka sig för när man väljer vad företaget ska heta. Det är något som kommer att följa din verksamhet i alla år du driver ditt företag. Det ska vara något som alla, eller i alla fall de flesta förstår och inser vad företaget handlar om. Krångla inte till det med en massa konstiga ord som bara fåtal har någon aning om vad det betyder.

IKEA som exempel

Vi kan ta IKEA som exempel. Det är inga konstigheter med det varumärket. Alla vet att det Ingvar Kamprad som står bakom detta namn och betydelsen med detta varumärke är så hårt förknippat med möbler. När vi kollar upp vad IKEA betyder så står IK för just Ingvar Kamprad, men vad står EA för? E är den gård som Ingvar Kamprad växte upp, Elmtaryd. A står för Agunnaryd som är stället som gården är belägen. Inte alls för avancerat och konstigt utan naturligt för Ingvar Kamprad att ge sitt företag det namnet.

Att driva ett skogsbruk

Är du en av de som fått förmånen att driva ett skogsbruk? Vissa väljer att köpa en gård med tillhörande skog och andra ärver sin skogsfastighet och på så sätt blir skogsägare. För att kunna äga och driva detta så krävs det att du bildar ett bolag, i de flesta fall så är enskild firma den företagsform som är brukligt vid ägande av skog och fastighet.

Alla har olika förutsättningar och hur man driver sitt skogsbruk kan skilja från person till person. Vad som kan sägas är att med rätt förutsättningar och med en god vilja att driva detta så kommer det att vara bland det bästa ni gjort. Som brukligt när man driver företag så gäller det att göra en affärsplan och budgetera för sitt företag. Investeringar är en stor del av att driva ett företag och för att få en bra överblick på vilka maskiner som kanske kan komma att behövas så gå in på Komatsu Forest och titta på utbudet.

Bland det första som upprättas är en skogsbruksplan, om det inte följer med en sådan vid köpet,  där det sätts upp riktlinjer hur det hela ska skötas och vad som ska göras. Det är ett styrmedel för den verksamhet som ska bedrivas. Det är mycket en fråga om att utveckla fastigheten så att både naturvärden och avkastning kan samsas. Skogen är en inkomstkälla och förutom skogen så kan det säljas jakträttigheter för den mark som ingår i fastigheten. Det gäller att kunna nyttja de resurser som finns.

Ordna en föreningsfest

Intresseföreningar är beroende av intressenter, för att hålla föreningen och föreningslivet igång så är det viktigt att arrangera möten mellan medlemmar där man kommer samman för att tillsammans utveckla föreningen.

Att vara medlem i en förening är också ett sätt att bidra till sammanhållningen i den by som man bor och verkar i, det främjar också relationerna med grannarna och bildar som en naturlig följd en grannsamverkan som kan vara väldigt värdefull. Du kan hitta mer information om vad det innebär att driva en ekonomisk förening på Bolagsverket.

Ju fler medlemmar en förening kan värva ju starkare blir den och det blir lättare för föreningen att tillsammans åstadkomma förbättringar för byn i fråga. Kanske vill man anlägga en badplats, bygga en busskur, arrangera festligheter vid exempelvis högtider eller helt enkelt bara kunna ha en fräsch och underhållen föreningslokal där man kan träffas och umgås med sitt grannskap.

Väl underhållna föreningslokaler går oftast utmärkt att hyra ut i samband med kalas, bröllop eller andra typer av arrangemang. Därav kan förening också få externa inkomster och lokalen kommer till användning.

Arrangera en fest för föreningsmedlemmarna och välkomna nya medlemmar bjud på mat, dryck och möjlighet till dans så kommer kvällen att bli en succé. Kanske kan du hyra en karaoke värd, en trubadur eller varför inte en trollkarl? Ja, möjligheterna är oändliga och det är bara fantasin och budgeten som sätter gränserna för vad som är genomförbart. En trollkarl är en väldigt bra isbrytare som passar utmärkt när man sammanför människor som inte känner varandra så bra, Hans Lindström är en trollkarl som kan hjälpa dig att anordna en oförglömlig fest.

Ha fordon i företaget

Det är ju många företagare som tar bilen eller något annat fordon in till jobbet, och för de flesta bilister handlar det ju då om privatägd bil. Här tänkte vi titta lite närmare på idén att ha bilen, eller något annat fordon för den delen, i företaget istället.

Bilen är så klar det vanligaste, men det är inte det enda fordon som företaget kan äga istället för att äga dem som privatperson. Det finns även de som väljer att ha saker som tjänstecyklar i företaget. Mer om detta här. Väljer vi dock bil som exempel kommer man bland annat kunna dra av alla kostnader, både löpande kostnader för driften av bilen och värdeminskningen, om bilen ägs eller hyrs av företaget. Använder man dock även bilen i privat syfte kommer man behöva skatta för ett viss förmånsvärde.

Förmånsvärdet grundas på två faktorer:

  • prisbasbeloppet
  • nybilspriset

Nybilspriset består i sin tur av både en prisdel och en räntedel.

Om företaget betalar drivmedlet av privat körning får man värdera denna förmån till 120 % av marknadsvärdet för det drivmedel som används. Kan man inte visa upp hur mycket som är tjänstekörning respektive privatkörning kommer man beskattas 120 % av marknadsvärdet för utgiften av allt drivmedel som köpts. Vilket ju gör det fördelaktigt att föra en körjournal.

Betalar man istället drivmedlet själv kan man dra av 9,50 kr för varje mil man kört i tjänstesyfte. Detta blir dock endast 6,50 kr om bilen går på diesel. Man måste dock kunna styrka alla reseräkningar som inkluderar uppgifter som antalet min och ändamål för resorna.

Att äga bilen privat eller låta den ägas av företaget kan vara väldigt situationsberoende vilket som egentligen är mest fördelaktigt. Det går inte att göra en generalisering och säga att en alltid är bättre än den andra.

Jobba effektivt hemifrån

För en del är det en självklarhet, för andra en förmån som dyker upp då och då, och för andra är det en omöjlighet. Att arbeta hemifrån ligger dock, av flera skäl, i tiden. Vår vardag blir mer och mer pressad, och för många tar transporterna stor del av våra liv. Ur en miljömässig ståndpunkt är det ju även att föredra om vi kan minska ner på arbetsresorna.

Förutom att det innebär ett stort ansvar att arbeta hemifrån, är det för många också en stor frihet. Det är givetvis frihet under ansvar. Men det är inte bara fördelar. Precis som det påtalas hos Arbetsmiljöupplysningen, så missar ju även den som arbetar hemifrån mycket av den sociala kontakten och utbytet med kollegor. Därför bör man, om det är möjligt, sträva efter en mix av att arbeta hemma och befinna sig på arbetsplatsen.

På alla arbetsplatser idag är det mycket som händer hela tiden, och mycket fungerar ”av sig själv”. Det är till exempel bara att resa sig och gå till kaffe- eller vattenautomaten och hämta dryck, maten i personalmatsalen är färdig när man kommer dit, och dessutom ingen disk att ta hand om. En annan sak som de flesta inte tänker på just för att det kanske sker utanför ordinarie arbetstid är att det alltid är städat och avtorkat på arbetsplatsen. Just denna del är lätt att ordna. Unna dig själv att få städat hemma, kanske till och med under en av de dagar du är på arbetet. Företag som exempelvis Assista erbjuder hemstäd med ROT-avdrag, och ser till att det är rent och snyggt hemma hos dig. Tänk vilken lyx at få komma hem till ett nystädat hem.

Avslutningsvis är det ju enormt viktigt att även tänka på den fysiska arbetsmiljön om man arbetar hemma. En bra stol med goda justeringsmöjligheter, ett rum med bra ventilation eller vädringsmöjligheter, och riktigt bra belysning. Arbeta hemifrån ska ju vara en förmån för dig, och då är det viktigt att det inte blir en arbetsmiljömässig belastning.

Använd rätt system för dokumentlagring

Som företagare eller förening så är pappersarbetet en av de stora posterna som kräver resurser. Oavsett vilken bransch du verkar i kan du räkna med att det krävs otaliga blanketter och formulär som behöver fyllas i för att ditt företag ska hållas på rätt kurs. Det kan exempelvis handla om bokföringen som är en central del i alla verksamheter eftersom det är den som indikerar hur ditt företag egentligen mår. Det kan också handla om ärenden i relationen till kunden där det är mycket viktigt att hålla all information och detaljer på samma ställe. Dessutom ställer det höga krav på säkerheten för att informationen inte ska hamna i orätta händer.

Systematisk dokumentlagring

Ett sätt att underlätta ärendehantering är att använda sig av ett bra system. Med rätt system för dokumentlagring kan du enkelt spara dina papper i digital form för att sedan plocka fram dem när du behöver det. Eftersom en allt större del av dagens företagande sker i digital form är det en lysande möjlighet för ditt företag att gå i bräschen och vara en del av den digitala revolutionen. Dessutom kommer det med många fördelar i fråga om effektivitet och säkerhet för de anställda. På så sätt blir en investering i ärendehantering också en investering i framtiden.

Ökad lönsamhet

När du installerar ett system som strukturerar filerna på ett tydligt sätt och skapar ordning blir det roligare att arbeta med programmet. Som anställd är det inga problem att leta upp ett dokument i ett särskilt ärende eftersom allt finns samlat på ett överskådligt sätt. Det är dock inte bara arbetslusten som kommer tillbaka. Även lönsamheten kan få sig en rejäl skjuts. Med en mer effektiv arbetstid finns det mer tid över till annat som kan bidra till att skapa ett lönsammare företag. Det gör att rätt val av system kan ha positiva konsekvenser under lång tid framöver.

Att tänka på employer branding

employer_branding_476458774

Employer branding är en av de många engelska termer som hittat sig till svenskan som beskriver en specifik aspekt av företagsvärlden och företagande. Detta är en metod som specifikt söker att tydliggöra en organisations rykte och värde som arbetsgivare, till skillnad från det närbesläktade området company branding där man man söker beskriva företagets värde i dess kunders ögon. Termen började dyka upp i det tidiga 1990-talet men är idag ett koncept som anammats mer eller mindre globalt.

Arbetet med employer branding kallas, till troligtvis ingens förvåning, employer branding management och söker fånga varje aspekt av att vara anställd på ett företag och hur de anställda hanteras i praktiken som formar uppfattningen av både existerande och potentiella anställda. Med andra ord handlar detta om hur det verkligen är att vara en anställd på ett företag, och inte bara hur detta presenteras av företaget själv. Detta kan vara ett viktigt verktyg för rekrytering och se till att man får rätt sorters personer som kan hjälpa företaget att nå sina mål.

Detta arbete kanske inte alltid är så enkelt att sköta in-house, åtminstone inte alla aspekter av det då det ju handlar om att anställda måste ge en ärlig uppfattning om sin arbetsplats till sin chef. Olika metoder används för att komma runt detta, som till exempel anonyma medarbetarundersökningar eller att ta extern hjälp.

I området av employer branding finns vad man kallar för eomployee value proposition. Detta ämnar att definiera vad företaget helst skulle vilja vara förknippat med som en arbetsgivare, vilka attribut som skiljer dem från andra arbetsgivare och tydliggöra vad företaget ger och får i anställningsavtalet, det vill säga balansen mellan var den anställde får gentemot vad de förväntas bidra med i sin anställning på företaget. Denna sista punkt refererar man ofta till som det psykologiska kontraktet.

Ny chef – hur hittar man rätt?

recruiting company_153117149

Att tillsätta en ny chef kan vara besvärligt och tidskrävande. Vi har några möjliga sätt på hur man kan gå tillväga.

Vi har tidigare pratar om att hitta nya anställda och en punkt är densamma: man kan söka hjälp utifrån. Det finns företag som specialiserar sig på att tillsätta chefer i andra företag. Denna typ av konsult kan vara specialiserad inom ett visst område: de har kanske bara kontakter inom marknadsföring eller bara kontakt med personer inom byggbranschen. På så sätt får man ett snävare och mer precis urval att välja mellan.

Ett annat alternativ är att anlita internt. Man gör en person väldigt lyckligt och belönar gott arbete med en befordran. Det kan dock leda till dispyter bland de anställda om flera personer kämpar om samma position. Och bara för att en person är riktigt bra på sitt jobb, betyder de inte att de har de rätta ledaregenskaper. Dessa måste man också leta efter när man tittar på sina anställda. Hittar man en lämplig kandidat kan man också skicka denna på kurser för att klara av en chefsposition. Det finns mycket att lära för den som ska bli chef för första gången, även för dem som tidigare bara varit chef eller övervakare för en mindre grupp. Undersök över juridiken kring att rekrytera internt, det finns regler och lagar som måste följas.

Annonsering kan så klart fungera. Du kan annonsera hos rekryterare, hos Arbetsförmedlingen eller onlinesajter som Monster. Man kan dock förvänta sig att få många ansökningar, en del som helt enkelt söker jobb för att vara berättigad A-kassa. Du kan få ned antalet ansökningar ju mer specifik ansökan är. Skriv upp vilka arbetsuppgifter som krävs, vilka erfarenheter och utbildning som den sökande måste. Även vilken typ av anställning det är och hur löneläget ser ut och kan utvecklas.

Så gör du för att hitta rätt personal

2402151-job-interview-young-woman-with-business-team

Behöver du rekrytera ny personal till företaget? Att hitta rätt person till rätt plats låter enklare än vad det är i praktiken, eftersom det är många olika aspekter som spelar in för att få den där ”perfekta matchningen”. Personen ska givetvis ha rätt kompetens för yrkesrollen, men också fungera socialt i gruppdynamiken på arbetsplatsen, vara engagerad i sitt arbete och varken vara över- eller underkvalificerad för att inte lämna tjänsten efter alldeles för kort tid. Även personliga egenskaper hos den anställde spelar in.

Det kan tyckas enkelt att lägga ut en platsannons och ta in personer för arbetsintervjuer för den aktuella tjänsten som ska fyllas, men som oerfaren kan det vara svårt att se till alla de aspekter som är viktiga i rekryteringen. Dessutom är det ofta tidskrävande och ganska svårt att ta rätt beslut. Idag finns det dock flera företag som specialiserat sig på att matcha rätt person till rätt arbete, som till exempel Head Agent. Att ta in extern hjälp när du behöver ny personal till företaget är särskilt bra om det är en avancerad eller en speciell nyckelposition som ska tillsättas.

Att hitta rätt personal är avgörande för företagets fortsatta tillväxt och lönsamhet, så ge processen den tid och de resurser som behövs. Vet du med dig att du inte är helt säker på hur du ska gå tillväga för att hitta rätt personal, kan det vara på sin plats att ta hjälp utifrån. Se det som en investering, eftersom personalen är ett av företagets allra viktigaste kapital och en avgörande faktor för att verksamheten faktiskt ska fungera överhuvudtaget. Många företag har svårt att rekrytera personal och utan rätt erfarenhet är det svårt att veta var man ska leta. Kanske är det också så att du behöver ta in personal för en tillfällig period, för att täcka upp för föräldraledighet eller sjukdom, och då är det extra viktigt att rekryteringen kan ske ganska omgående. Så tveka inte att ta hjälp av proffs när det behövs!