Rss

Archives for : Föreningar

Ordna en föreningsfest

Intresseföreningar är beroende av intressenter, för att hålla föreningen och föreningslivet igång så är det viktigt att arrangera möten mellan medlemmar där man kommer samman för att tillsammans utveckla föreningen.

Att vara medlem i en förening är också ett sätt att bidra till sammanhållningen i den by som man bor och verkar i, det främjar också relationerna med grannarna och bildar som en naturlig följd en grannsamverkan som kan vara väldigt värdefull. Du kan hitta mer information om vad det innebär att driva en ekonomisk förening på Bolagsverket.

Ju fler medlemmar en förening kan värva ju starkare blir den och det blir lättare för föreningen att tillsammans åstadkomma förbättringar för byn i fråga. Kanske vill man anlägga en badplats, bygga en busskur, arrangera festligheter vid exempelvis högtider eller helt enkelt bara kunna ha en fräsch och underhållen föreningslokal där man kan träffas och umgås med sitt grannskap.

Väl underhållna föreningslokaler går oftast utmärkt att hyra ut i samband med kalas, bröllop eller andra typer av arrangemang. Därav kan förening också få externa inkomster och lokalen kommer till användning.

Arrangera en fest för föreningsmedlemmarna och välkomna nya medlemmar bjud på mat, dryck och möjlighet till dans så kommer kvällen att bli en succé. Kanske kan du hyra en karaoke värd, en trubadur eller varför inte en trollkarl? Ja, möjligheterna är oändliga och det är bara fantasin och budgeten som sätter gränserna för vad som är genomförbart. En trollkarl är en väldigt bra isbrytare som passar utmärkt när man sammanför människor som inte känner varandra så bra, Hans Lindström är en trollkarl som kan hjälpa dig att anordna en oförglömlig fest.

Vara engagerad i en förening

Det är inte alls ovanligt att vi är engagerade i någon form av förening i Sverige, det kan vara för barnens räkning i någon idrottsförening eller annan förening som vi känner starkt för.

Många är också med i en bostadsrättsförening om man köpt sig en lägenhet, där är det viktigt att man är medveten om vad som kan uppstå och vilket ansvar man har som boende i en bostadsrätt. Det är viktigt att man engagerar sig i den förening som man är medlem i, även om man inte sitter med i styrelsen eller har andra uppdrag så är det din rätt som medlem att göra din röst hörd på årsstämmor och andra sammankomster som föreningen anordnar.

Alla föreningar är beroende av sina medlemmar och att man är med då föreningen anordnar något. Årsstämman eller årsmötet är det absolut viktigaste då det ska väljas vilken styrelse som ska sitta kommande år och att ge styrelsen ansvarsfrihet för det år som gott. Om något inte är som det ska så är det på årsmötet sådan saker ska tas upp. Man kan skicka in en skrivelse till styrelsen innan och meddela om den frågeställning eller förslag som man har.

Det finns en klar fördel att sitta med i den styrelse som väljs för en bostadsrättsförening. Det är klart att det kan vara tungt att efter en hård arbetsdag måste sätta sig i något möte för att det finns störande grannar eller annat som måste gås igenom. Men det kan också vara givande att få vara med och fatta viktiga beslut för den förening som man bor i.

Bygg din hemsida med omsorg

I dagens samhälle sker en stor del av interaktionen mellan människor online. Detta är något som gäller även i affärssammanhang och vi märker att fler och fler företag satsar på att göra ett så professionellt intryck som möjligt, inte bara i de fysiska mötena B2B eller B2C utan även direkt online. Även föreningar är i behov av en sajt för att hålla medlemmar och andra intresserade ajour med vad som händer.

Att inte ha en väl uppbyggd sajt kan göra att man uppträder oseriöst i omvärldens ögon, i alla fall så som det generella företagsklimatet ser ut idag. Utan en webbsida som håller högsta klass så ligger man direkt väldigt långt efter sina konkurrenter och blir förmodligen bortprioriterad av potentiella kunder i ett tidigt stadium.

Det kan dock vara svårt att veta var man ska börja när det kommer till uppbyggnaden av sin sajt. Utan några egna förkunskaper inom området kan det dessutom ta lång tid innan man kommer underfund med hur man ska forma sajten på bästa sätt. Som tur är så behöver du som företagare inte lägga någon onödig tid på detta – såtillvida att du inte själv vill det, förstås.

På Sitedirect.se kan du som företagare få hjälp med allt vad kreativa webblösningar heter. Det kan handla om hur du ska utforma din design på bästa sätt till att optimera din e-handel. Detta är tjänster som kan spara dig många timmar som du istället kan lägga på andra saker, och tid är som bekant pengar.

Att utveckla hemsidor är knappast något som varje företagare och förening är kapabel till att göra, vill man ändå testa själv finns det några tips från Privata Affärer man kan ha i åtanke. Med andra ord kan lösningarna som erbjuds via till exempel sitedirect.se vara revolutionerande för din verksamhet utan att du ens vet om det än! Det kan därför vara en god idé att se vilka lösningar som kan vara aktuella för dig och din verksamhet.

Använd rätt system för dokumentlagring

Som företagare eller förening så är pappersarbetet en av de stora posterna som kräver resurser. Oavsett vilken bransch du verkar i kan du räkna med att det krävs otaliga blanketter och formulär som behöver fyllas i för att ditt företag ska hållas på rätt kurs. Det kan exempelvis handla om bokföringen som är en central del i alla verksamheter eftersom det är den som indikerar hur ditt företag egentligen mår. Det kan också handla om ärenden i relationen till kunden där det är mycket viktigt att hålla all information och detaljer på samma ställe. Dessutom ställer det höga krav på säkerheten för att informationen inte ska hamna i orätta händer.

Systematisk dokumentlagring

Ett sätt att underlätta ärendehantering är att använda sig av ett bra system. Med rätt system för dokumentlagring kan du enkelt spara dina papper i digital form för att sedan plocka fram dem när du behöver det. Eftersom en allt större del av dagens företagande sker i digital form är det en lysande möjlighet för ditt företag att gå i bräschen och vara en del av den digitala revolutionen. Dessutom kommer det med många fördelar i fråga om effektivitet och säkerhet för de anställda. På så sätt blir en investering i ärendehantering också en investering i framtiden.

Ökad lönsamhet

När du installerar ett system som strukturerar filerna på ett tydligt sätt och skapar ordning blir det roligare att arbeta med programmet. Som anställd är det inga problem att leta upp ett dokument i ett särskilt ärende eftersom allt finns samlat på ett överskådligt sätt. Det är dock inte bara arbetslusten som kommer tillbaka. Även lönsamheten kan få sig en rejäl skjuts. Med en mer effektiv arbetstid finns det mer tid över till annat som kan bidra till att skapa ett lönsammare företag. Det gör att rätt val av system kan ha positiva konsekvenser under lång tid framöver.

Att tänka på employer branding

employer_branding_476458774

Employer branding är en av de många engelska termer som hittat sig till svenskan som beskriver en specifik aspekt av företagsvärlden och företagande. Detta är en metod som specifikt söker att tydliggöra en organisations rykte och värde som arbetsgivare, till skillnad från det närbesläktade området company branding där man man söker beskriva företagets värde i dess kunders ögon. Termen började dyka upp i det tidiga 1990-talet men är idag ett koncept som anammats mer eller mindre globalt.

Arbetet med employer branding kallas, till troligtvis ingens förvåning, employer branding management och söker fånga varje aspekt av att vara anställd på ett företag och hur de anställda hanteras i praktiken som formar uppfattningen av både existerande och potentiella anställda. Med andra ord handlar detta om hur det verkligen är att vara en anställd på ett företag, och inte bara hur detta presenteras av företaget själv. Detta kan vara ett viktigt verktyg för rekrytering och se till att man får rätt sorters personer som kan hjälpa företaget att nå sina mål.

Detta arbete kanske inte alltid är så enkelt att sköta in-house, åtminstone inte alla aspekter av det då det ju handlar om att anställda måste ge en ärlig uppfattning om sin arbetsplats till sin chef. Olika metoder används för att komma runt detta, som till exempel anonyma medarbetarundersökningar eller att ta extern hjälp.

I området av employer branding finns vad man kallar för eomployee value proposition. Detta ämnar att definiera vad företaget helst skulle vilja vara förknippat med som en arbetsgivare, vilka attribut som skiljer dem från andra arbetsgivare och tydliggöra vad företaget ger och får i anställningsavtalet, det vill säga balansen mellan var den anställde får gentemot vad de förväntas bidra med i sin anställning på företaget. Denna sista punkt refererar man ofta till som det psykologiska kontraktet.

Jakten på en bra lokal

lokal_129962027

Olika företag har olika behov när det kommer till lokaler men alla vill ju ha något som passar dem bäst. Det är ganska ovanligt för ett företag att byta kontor, och alla som någonsin har gjort detta vet säkert hur besvärligt det kan vara. Av denna anledning är det verkligen värt att hitta rätt från början.

Det gäller att ha en bra förståelse för sina egna behov och framtidsutsikter innan man börjar leta. Att få tag på en lokal som inte har några möjligheter för mer personalutrymme kan minst sagt vara problematiskt om man finner sig behöva anställa fler strax efter man startat. När man tydligt har stakat ut sina krav och önskemål på lokaler är det dags att börja leta.

Läget kan många gånger spela stor roll, och inte bara för företaget utan även för de anställda som reser fram och tillbaka. Faktorer som närhet till lokaltrafik kan vara still stor hjälp i många storstäder, speciellt om parkeringsmöjligheterna är något begränsade. Företagsprofilen man har kan även ha betydelse för hur nära man vill ha sin lokal till saker som transportleder, samarbetspartners eller leverantörer. Då måste man ju även bedöma hur viktigt detta är jämfört med kraven på själva lokalen.

Storleken på lokalen är värt att lägga lite extra tanke på. Tänker man sig exempelvis en vanlig kontorslokal kan man i genomsnitt räkna på omkring 25 kvm per arbetsplats, inklusive allehanda utrymmen som personalrum, mötesrum och liknande. Att spara in på utrymme genom att försöka få in fler personer på mindre yta är aldrig en bra idé. Detta kan ordentligt påverka arbetsmoralen och produktiviteten på företaget.

I slutändan måste man dock alltid utgå från sin budget och överskrider en lokal ens budget kan man finna sig kämpa med att få tillräckligt med intäkter för att kunna hantera företagets kombinerade utgifter.

Inspireras av nätjättarna

Hämta inspiration till att lyckas med ditt nätföretagande genom att titta på andra företag som har lyckats online. Varför har de lyckats så bra, och hur väljer de vilka arenor de vill synas på?

Sportamore.se är en onlinebutik som säljer mode och träningsutrustning. De har inga fysiska butiker, utan har sedan starten 2010 enbart haft försäljning på webben. Sportamore driver den mesta av sin marknadsföring på nätet, det är ju där kunderna finns. Förutom reklambanners på hemsidor för sport och träning jobbar de också mycket med olika sociala medier. Istället för att lägga stora pengar på traditionell reklam ger de träningstips och är småroliga på Twitter och lägger ut inspirerande bilder och tävlingar på Instagram, och lockar på så vis en ung, digital köpgrupp.

Webhallen har likt Sportamore främst sin verksamhet på nätet. Dock har de också fysiska butiker för köp över disk och uthämtning av beställda varor. Webhallen har funnits sedan 1999 och är idag en känt varumärke inom hemelektroniksegmentet. Webhallen använder sig inte heller särskilt mycket av traditionell marknadsföring, utan väljer att lita till sina nöjda kunder för reklam. Enligt en artikel i Resumé är Webhallens kunder bland dem som är mest benägna att rekommendera företaget för vänner och bekanta.

Med verktyg som Photoshop, Illustrator, Acrobat och Dreamweaver har Adobe Systems gjort sig till ett välkänt, för att inte säga ovärderligt, företag för alla som någon gång redigerat en bild eller gjort en pdf. Adobe är ett exempel på ett gammalt företag (med rötter i 1980-talets gryende hemdatortrend), som inte fastnat i gamla framgångar utan ständigt tagit sig vidare. Idag är Adobe Systems ett företag som hjälper andra med sin marknadsföring, genom att jobba med att utveckla molntjänster och digital marknadsföring. Adobe får därmed representera vikten av att ständigt arbeta för att ligga i framkant och inte leva på gamla meriter.