Rss

Att tänka på employer branding

employer_branding_476458774

Employer branding är en av de många engelska termer som hittat sig till svenskan som beskriver en specifik aspekt av företagsvärlden och företagande. Detta är en metod som specifikt söker att tydliggöra en organisations rykte och värde som arbetsgivare, till skillnad från det närbesläktade området company branding där man man söker beskriva företagets värde i dess kunders ögon. Termen började dyka upp i det tidiga 1990-talet men är idag ett koncept som anammats mer eller mindre globalt.

Arbetet med employer branding kallas, till troligtvis ingens förvåning, employer branding management och söker fånga varje aspekt av att vara anställd på ett företag och hur de anställda hanteras i praktiken som formar uppfattningen av både existerande och potentiella anställda. Med andra ord handlar detta om hur det verkligen är att vara en anställd på ett företag, och inte bara hur detta presenteras av företaget själv. Detta kan vara ett viktigt verktyg för rekrytering och se till att man får rätt sorters personer som kan hjälpa företaget att nå sina mål.

Detta arbete kanske inte alltid är så enkelt att sköta in-house, åtminstone inte alla aspekter av det då det ju handlar om att anställda måste ge en ärlig uppfattning om sin arbetsplats till sin chef. Olika metoder används för att komma runt detta, som till exempel anonyma medarbetarundersökningar eller att ta extern hjälp.

I området av employer branding finns vad man kallar för eomployee value proposition. Detta ämnar att definiera vad företaget helst skulle vilja vara förknippat med som en arbetsgivare, vilka attribut som skiljer dem från andra arbetsgivare och tydliggöra vad företaget ger och får i anställningsavtalet, det vill säga balansen mellan var den anställde får gentemot vad de förväntas bidra med i sin anställning på företaget. Denna sista punkt refererar man ofta till som det psykologiska kontraktet.