Rss

Att driva ett skogsbruk

Är du en av de som fått förmånen att driva ett skogsbruk? Vissa väljer att köpa en gård med tillhörande skog och andra ärver sin skogsfastighet och på så sätt blir skogsägare. För att kunna äga och driva detta så krävs det att du bildar ett bolag, i de flesta fall så är enskild firma den företagsform som är brukligt vid ägande av skog och fastighet.

Alla har olika förutsättningar och hur man driver sitt skogsbruk kan skilja från person till person. Vad som kan sägas är att med rätt förutsättningar och med en god vilja att driva detta så kommer det att vara bland det bästa ni gjort. Som brukligt när man driver företag så gäller det att göra en affärsplan och budgetera för sitt företag. Investeringar är en stor del av att driva ett företag och för att få en bra överblick på vilka maskiner som kanske kan komma att behövas så gå in på Komatsu Forest och titta på utbudet.

Bland det första som upprättas är en skogsbruksplan, om det inte följer med en sådan vid köpet,  där det sätts upp riktlinjer hur det hela ska skötas och vad som ska göras. Det är ett styrmedel för den verksamhet som ska bedrivas. Det är mycket en fråga om att utveckla fastigheten så att både naturvärden och avkastning kan samsas. Skogen är en inkomstkälla och förutom skogen så kan det säljas jakträttigheter för den mark som ingår i fastigheten. Det gäller att kunna nyttja de resurser som finns.