Rss

Ändra från förening till aktiebolag

När du har en ekonomisk förening som du vill ändra om till ett aktiebolag, då är det en ombildning din förening behöver genomgå. En ombildning ändrar din bolagsform ifrån en form till en annan genom en så kallad överlåtelse.

En överlåtelse innebär att du säljer din verksamhet till någon som inte är utomstående. Därmed är skattereglerna speciella när du genomför en ombildning eftersom att du inte säljer din verksamhet till vinst. Om du kanske funderar på att göra en ombildning, så läs mer här.

Överför föreningens tillgångar

Har din förening tillgångar så kan du föra över dessa till aktiebolaget utan att det uppstår några skattekonsekvenser. Detta sker genom att du utför en så kallad underprisöverlåtelse för att undvika beskattning. Tillgångarna överlåter du till aktiebolaget till ett pris som är lägre än marknadsvärdet hos tillgångarna, därav namnet.

Bokföring

Enligt bokföringslagen är du skyldig att bokföra alla affärshändelser i din verksamhet samt spara denna bokföring i minst sju år. När du ombildar din ekonomiska förening är det viktigt att du ser till att bokföringen blir rätt ända in i det sista. Även om du ombildar mitt i ett verksamhetsår ska du göra ett sista bokslut för detta räkenskapsåret.

Comments are closed.